Back
+zik!


 • 00:00
 • 00:00
 • 1
 • Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời - Erik
 • HD 16-bit
 • 2
 • 好想好想 Hao Xiang Hao Xiang - 赵薇 Vicki Zhao
 • HD 16-bit   
 • 3
 • Yêu Và Yêu - Erik
 • HD 24-bit      
 • 4
 • Yêu Là Phải Nói feat. PapyXù Tường - Bá Hưng
 • HD 16-bit   
 • 5
 • Sau Tất Cả (After All) - Erik
 • HD 24-bit      
 • 6
 • Mình Yêu Nhau Đi - Bích Phương
 • SD      
 • 7
 • Mãi Mãi Bên Nhau - Noo Phước Thịnh
 • SD
 • 8
 • Khi Ta Có Nhau - Will from 365daband
 • HD 24-bit   
 • 9
 • Happy Ending - Erik
 • HD 16-bit      
 • 10
 • Ghen feat. Erik - MIN
 • HD 24-bit   
 • Sharing your subtitle