Back
+zik!


 • 00:00
 • 00:00
 • 1
 • Tôi Là Ai Trong Em (Đồi Thông) - Erik
 • HD 24-bit
 • 2
 • 情深深雨蒙蒙 Qing Shen Shen Yu Meng Meng - 赵薇 Vicki Zhao
 • HD 16-bit   
 • 3
 • Yêu Và Yêu - Erik
 • HD 24-bit      
 • 4
 • Sâu Trong Em - Bích Phương
 • HD 24-bit      
 • 5
 • Sau Tất Cả (After All) - Erik
 • HD 24-bit      
 • 6
 • Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời - Erik
 • HD 16-bit
 • 7
 • Happy Ending - Erik
 • HD 16-bit      
 • 8
 • Ghen feat. Erik - MIN
 • HD 24-bit   
 • 9
 • Em Là Bà Nội Của Anh - Trọng Hiếu
 • HD 24-bit      
 • Sharing your subtitle