ถ้าหากว่าฉันต้องมีใจ
Tah hahk wah chun dtaung mee jai
If I must have feelings
ต้องเริ่มความรักขึ้นมากับใครซักคน
Dtaung rerm kwahm ruk keun mah gup krai suk kon
And must start to love someone
อยากมีคนนั้นที่เข้าใจ
Yahk mee kon nun tee kao jai
I want it to be someone who understands
หยุดอยู่ที่ฉันเรื่อยไปด้วยความมั่นคง
Yoot yoo tee chun reuay bpai duay kwahm mun kong
Who commits to me with certainty

เธอทำให้รู้ ว่าฉันยังมีหวังอยู่ ถ้าเธอไม่รัก ก็คงจะไม่รู้สึก
Tur tum hai roo wah chun yung mee wung yoo tah tur mai ruk gor kong ja mee roo seuk
You made me know that I still have hope, if you didn't love me, I wouldn't have felt it
จากคำพูดและการกระทำ จากส่วนลึกของใจเธอนั้น คือทุกคำตอบที่ฉันรอ
Jahk kum poot lae gahn gratum jahk suan leuk kaung jai tur nun keu took kum dtaup tee chun ror
From your words and your actions, from deep in your heart, it's every answer that I've been waiting for

นับหนึ่งกันไหม เมื่อหัวใจตรงกัน
Nup neung gun mai meua hua jai dtrong gun
Will you start at one with me when our hearts are the same?
เริ่มต้นที่รักกัน จนวันสุดท้ายของลมหายใจ
Rerm dton tee ruk gun jon wun soot tai kaung lom hai jai
The beginning of our loving each other until the final day of our breath
รักอย่างที่ฝัน ที่หวังไว้ในใจ
Ruk yahng tee fun tee wung wai nai jai
Love like I dreamed of, that I hoped for in my heart
ไม่ขอมากเกินไป แค่มีเธอคนนี้ เป็นเดือนประดับใจ
Mai kor mahk gern bpai kae mee tur kon nee bpen deuan bpradup jai
I won't ask for too much, just to have you as the moon adorning my heart
อยากให้จบสวยเหมือนในนิยาย เป็นรักแท้ตลอดไป
Yahk hai jop suay meuan nai niyai bpen ruk tae dtalaut bpai
I want this to have a beautiful ending like in a fairy tale; for it to be true love forever

จากหนึ่งถึงร้อยและเป็นพัน
Jahk neung teung roy lae bpen pun
From one to one hundred to a thousand
นั่นคือที่ฉันต้องการให้ไปด้วยกัน
Nun keu tee chund taung gahn hai bpai duay gun
That's what I want us to get to together
ไม่อยากให้รักต้องสิ้นสุด
Mai yahk hai ruk dtaung sin soot
I don't want our love to end
อยากหยุดเอาไว้ที่ความผูกพันแสนนาน
Yahk yoot ao wai tee kwahm pook pun saen nahn
I want to commit to this relationship for a long time
Back
+zik!


  • 00:00
  • 00:00
  • 1
  • นับหนึ่งกันไหม Will You Start at One With Me? - Pchy
  • SD
  • Sharing your subtitle